Terapeuta zajęciowy

clock
Czas trwania
2 lata (4 semestry)
book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta.

Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość.
Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Co dalej, czyli praca:

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w:

  • placówkach rehabilitacji
  • szpitalach
  • sanatoriach
  • domach dziennego pobytu
  • domach pomocy społecznej
  • warsztatach terpaii zajęciowej
  • klubach seniora
  • i w wielu innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej