Technik elektroradiolog

clock

Czas trwania
2.5 roku (5 semestrów)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik elektroradiolog to specjalista posiadający wiedzę z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz umiejętności stosowania metod radioterapeutycznych.

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Technik elektroradiolog w swojej pracy odpowiedzialny jest za obsługę całego szeregu skomplikowanych urządzeń medycznych – musi robić to w pełni bezpiecznie. Konieczna jest również umiejętność dokładnego odczytywania  badań, współpraca ze specjalistami z innych dziedzin medycyny oraz działania związane z systemem wdrażania i koordynowania jakością. Technik elektroradiolog wykonuje samodzielnie i w zespole wszelkie prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Specjalista w tej dziedzinie musi być w stanie nie tylko w pełni bezpiecznie wykonywać zabiegi, ale również uchronić swoich pacjentów przed wszelkimi zagrożeniami wynikającymi z różnego rodzaju awarii sprzętu, musi umieć odpowiednio przygotować pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, wykonywać zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych i ultradźwięków.

Co dalej, czyli praca

Absolwent kierunku Technik elektroradiolog znajdzie zatrudnienie w:

  • zakładach radioterapii,
  • pracowniach rentgenowskich, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego,
  • oraz w pracowniach gdzie wykonywane są audiometria, densytometria, spirometria, echokardiografia, elektrokardiografia, hemodynamika, elektrofizjologia, oraz radiologii interwencyjnej,
  • pracowniach prób wysiłkowych, badań holterowskich,
  • na salach operacyjnych kardiochirurgii i ortopedii,
  • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  • na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji.