Opiekun medyczny

clock

Czas trwania
1,5 roku (3 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Do zadań opiekuna medycznego należy: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Co dalej, czyli praca

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta oraz w środowiskowych domach pomocy społecznej