Technik farmaceutyczny

clock

Czas trwania
2,5 roku (5 semestrów)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik farmaceutyczny wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją, analizą i kontrolą leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym.

Technik obsługuje klientów apteki, wydaje i sporządza produkty lecznicze i wyroby medyczne. Ponadto technik farmaceutyczny może zajmować się organizacją pracy punktu aptecznego, a także, na określonych zasadach, zostać kierownikiem takiego punktu.

Zawód ten można zaliczyć do zawodów związanych z ochroną zdrowia. Rodzaj świadczonej pracy zależy od miejsca zatrudnienia i ma charakter usługowy, organizacyjny, produkcyjny bądź informacyjny.

Technik farmaceutyczny pracuje w zespole, jednak swoje obowiązki wykonuje samodzielnie, pod nadzorem farmaceuty. Jego praca w znacznej mierze wymaga intensywnych kontaktów z ludźmi i ma charakter informacyjno-doradczy.

Praca technika wiąże się z dużą odpowiedzialnością zawodową i społeczno-moralną, przed wszystkim jest związana z bezpieczeństwem i zdrowiem ludzi.

Co dalej, czyli praca

Miejscem pracy absolwenta Technika farmaceutycznego są:

  • apteki i punkty apteczne,
  • hurtownie farmaceutyczne,
  • laboratoria chemiczne,
  • zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
  • inspekcja farmaceutyczna,
  • sklepy zielarskie oraz sklepy ze sprzętem medycznym.