KKZ - Opiekunka dziecięca

clock

Czas trwania
od 10 do 24 miesięcy

book
Uzyskany dokument
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Absolwenci kierunku przygotowywani są do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. W jego zakres obowiązków wchodzi również pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Po zakończeniu nauki na kierunku Opiekunka dziecięca absolwent jest w pełni przygotowany do opieki nad dziećmi w różnym wieku. Potrafi odpowiednio dobierać kierunki i metody działań do wieku i stopnia rozwoju dziecka.

Skrupulatnie dobrane przedmioty nauczania pozwolą na samodzielną stymulację rozwoju dziecka, poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne. Absolwenci przygotowani są również do pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi.

Co dalej, czyli praca

Opiekun/ka dziecięca może znaleźć pracę zarówno w licznych punktach opieki nad dziećmi (przedszkola, kluby malucha, żłobki). Absolwent może również zwiększyć swoje kompetencje i tym samym szanse na zatrudnienie jako opiekun/ka do dzieci w prywatnych rodzinach..