Technik ochrony fizycznej osób i mienia

clock
Czas trwania
2 lata (4 semestry)
book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych oraz organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Do zadań technika ochrony osób i mienia należy też zabezpieczanie obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie a dokładnie ochrona w miejscach związanych z obronnością, interesem gospodarczym państwa bądź bezpieczeństwem publicznym, do których zaliczają się, m.in. magazyny rezerw strategicznych i amunicji, zakłady naukowo-badawcze, zakłady wydobywające surowce oraz porty, lotniska i banki.

Technik ochrony ma za zadanie legitymować i ustalać uprawnienia osób, które przebywają w obiektach lub terenach chronionych. Jest on także odpowiedzialny za planowanie ochrony tych miejsc oraz znajdujących się w nich urządzeń.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia sprawnie posługuje się urządzeniami i systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi oraz systemem telewizji przemysłowej. Jego praca może odbywać się zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie – może być on częścią patrolu interwencyjnego, personelu zabezpieczającego duże wydarzenie sportowe albo pracować w stacji monitorowania alarmów.

W tym zawodzie bardzo ważna jest kondycja i bardzo wysoka sprawność fizyczna, ale równie ważne jest zdrowie psychiczne. Istotne są również spostrzegawczość i podzielność uwagi. Technik stara się przewidywać problemy i być na nie gotowy, zanim się one pojawią. Bardzo ważne jest opanowanie, a na równi z nim można postawić zdecydowanie. W tym zawodzie przydają się zdolności przywódcze, dlatego komunikatywność i kultura osobista jest bardzo ważna.  Technik zna obowiązujące przepisy oraz się do nich stosuje.

Co dalej, czyli praca

Miejscem pracy absolwenta Technika ochrony fizycznych osób i mienia  są:

  • agencjach ochrony,
  • bankach,
  • urzędach administracji publicznej,
  • instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona.
UWAGA!!!! Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia