Asystent osoby niepełnosprawnej

clock

Czas trwania
1 lata (2 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Asystent osoby niepełnosprawnej podczas rocznego cyklu kształcenia uczy się udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji. Asystent świadczy opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspiera osoby niepełnosprawne w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywuje do aktywności społecznej i zawodowej.

Co dalej, czyli praca

  • Domy pomocy społecznej
  • Hospicjum
  • Zatrudnienie u osób prywatnych
  • Instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • Warsztaty terapii zajęciowej
  • Środowiskowe domy samopomocy