Asystentka stomatologiczna

clock

Czas trwania
1 rok (2 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Asystentka stomatologiczna przygotowuje gabinet i stanowisko pracy dentysty do pracy oraz asystuje mu podczas wykonywanych zabiegów. Asystentka przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii.

Do zadań asystentki stomatologicznej należy również wykonywanie czynności administracyjnych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu.

Co dalej, czyli praca

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna bez trudu znajdzie pracę w:

  • gabinetach dentystycznych
  • przyszkolnych gabinetach stomatologicznych.
  • poradniach dentystycznych;
  • klinikach dentystycznych;