Technik eksploatacji portów i terminali

wholesale, logistic, people and export concept - businessman or supervisor with clipboards at warehouse
clock

Czas trwania
2 lata (4 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik eksploatacji portów i terminali podczas dwuletniego cyklu kształcenia szczegółowo pozna przepisy dot. danych osobowych pasażerów w portach i terminalach przez odprawę biletowo-bagażową, przewóz osób chorych i niepełnosprawnych po akty prawne oraz jakość w transporcie. Technik eksploatacji portów i terminali zapozna się również z tematem towaroznawstwa, ładunkoznawstwa i operacji magazynowych. Zdobędzie umiejętności organizacyjne obsługi podróżnych oraz bez problemu zadba o bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie oraz eksploatacji środków transportu.

Kierunek ten szczególnie polecany jest dla osób, które chciałyby swoją przyszłość związać z pracą w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Należy on do kierunków, które pozwalają po ich ukończeniu na znalezienie pracy nie tylko w Polsce jak również za granicą.

Co dalej, czyli praca

Absolwent kierunku Technik eksploatacji portów i terminali bez trudu znajdzie pracę w:

  • Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne
  • Linie lotnicze
  • Terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe
  • Porty