clock

Czas trwania
2 lata (4 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik informatyk podczas dwuletniego kształcenia uczy się administrować systemami operacyjnymi, poznaje działanie lokalnych sieci komputerowych ponadto potrafi tworzyć i administrować bazami danych. Zajmuje się  eksploatacją lokalnych sieci komputerowych, tworzy witryny i aplikacje internetowe.

Co dalej, czyli praca

Absolwent kierunku Technik informatyki bez trudu znajdzie pracę w:

  • agencjach reklamowych
  • działach informatycznych
  • firmach z sektora IT
  • może prowadzić własną działalność gospodarcza związana z IT