Opiekunka środowiskowa

clock

Czas trwania
1 rok (2 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność.

W realizacji zadań niezbędna jest kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Kwalifikacje Opiekunki Środowiskowej pozwalają na wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Są one uzupełnione m.in. o funkcjonowanie systemu opieki i pomocy, aktywizację osoby i jej środowiska, pomaganie osobie podopiecznej w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego, pomaganie osobie w samodzielnym wykonywaniu prac domowych czy prowadzenie zajęć z użyciem elementów ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. Asystentka Środowiskowa podaje również leki podopiecznemu. Zdobyte kwalifikacje przydatne są przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej ale mogą być również wykorzystane w instytucjach opiekuńczych lub w opiece domowej.

Co dalej, czyli praca

Absolwent kierunku Opiekunka środowiskowa znajdzie pracę w:

  • instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowe domy samopomocy itd.,
  • na oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
  • prywatna praktyka / działalność gospodarcza
  • w domu podopiecznego,