Technik sterylizacji medycznej

clock
Czas trwania 1 lata (2 semestry)
book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik sterylizacji medycznej potrafi manualnie oraz maszynowo myć i dezynfekować narzędzia oraz przygotować roztwory preparatów myjących i dezynfekcyjnych. Potrafi obsługiwać maszyny (obsługa sterylizatorów) do mycia i dezynfekcji oraz prowadzi kontrolę procesu mycia i procesu dezynfekcji. Technik demontuje narzędzia przed myciem oraz przeprowadza montaż narządzi przed sterylizacją, uczy się pakietowania narzędzi oraz bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych. Ponadto technik sterylizacji zna obsługę sterylizatorów i potrafi prowadzić kontrolę procesu sterylizacji, oraz prowadzi dokumentację wszystkich wykonywanych czynności.

Co dalej, czyli praca

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej bez trudu znajdzie pracę w:

  • Instytucjach świadczących usługi sterylizacji
  • Pracownie ednoskopowe
  • Bloki operacyjne
  • Gabinety stomatologiczne
  • Pracownie mikrobiologii