KKZ - Magazynier - logistyk

technik logistyk
clock

Czas trwania
od 10 do 24 miesięcy

book
Uzyskany dokument
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Osoba, która ukończy kierunek w zawodzie technik logistyk  powinna być przygotowana do przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, przygotowywania ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych, prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych. Technik logistyk przede wszystkim  organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Co dalej, czyli praca

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę między innymi w takich branżach jak: budownictwo, handel i usługi i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.