Technik weterynarii

Smiling professional veterinarian holding a beautiful cat after examination, the pet owner is cuddling her cat
clock

Czas trwania
od 10 do 24 miesięcy

book
Uzyskany dokument
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik weterynarii uczy prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Podczas zajęć uczysz się miedzy innymi:

  • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
  • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
  • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań zwierząt oraz badaniu mięsa;

Co dalej, czyli praca

Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach hodowlanych, stadninach, przychodniach weterynaryjnych, laboratoriach analitycznych a także firmach produkujących pasze.