Technik sterylizacji medycznej

clock
Czas trwania
2 lata (4 semestry)
book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik sterylizacji medycznej potrafi manualnie oraz maszynowo myć i dezynfekować narzędzia oraz przygotować roztwory preparatów myjących i dezynfekcyjnych. Potrafi obsługiwać maszyny (obsługa sterylizatorów) do mycia i dezynfekcji oraz prowadzi kontrolę procesu mycia i procesu dezynfekcji. Technik demontuje narzędzia przed myciem oraz przeprowadza montaż narządzi przed sterylizacją, uczy się pakietowania narzędzi oraz bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych. Ponadto technik sterylizacji zna obsługę sterylizatorów i potrafi prowadzić kontrolę procesu sterylizacji, oraz prowadzi dokumentację wszystkich wykonywanych czynności.

Asystent osoby niepełnosprawnej podczas rocznego cyklu kształcenia uczy się udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji. Asystent świadczy opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspiera osoby niepełnosprawne w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywuje do aktywności społecznej i zawodowej.

Co dalej czyli praca
Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej gospodarczej.